سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل پوچ

پیامک

    نظر

از تجربه دیگران استفاده کن قبل از آنکه تجربه دیگران شوی . . .

 

قرآن بخوان قبل از اینکه برایت قرآن بخوانند ، نماز بخوان قبل از اینکه برایت نماز بخوانند

 

تو مپندار که از عشق تو دل برگیرم... ترک روی تو کنم دلبر دیگر گیرم... بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری... من کفن پاره کنم عشق تو از سر گیرم...

برای بلند شدن باید خم شد ، گاهی مشکلات تو را خم میکنند

و بدان آغاز ایستادن است . . .

همیشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از شادی او و همیشه قسمتی از غم کسی باش نه دلیل غم اوش

 

آدرس موفقیت : بزرگراه توکل ، بلوار آرامش ، خیابان آزاده

میدان عمل ، مجتمع نشاط ، واحد پشتکار ، پلاک 20 ، منزل خوشبختی

 

آنچه میخواهیم نیستیم  و آنچه هستیم نمیخواهیم ? آنچه دوست داریم نداریم

و آنچه داریم دوست نداریم ? و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم . . .

 

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟

 

مشکلات ? انسانهای بزرگ را متعالی میسازد و انسانهای کوچک را متلاشی . . .

( شریعتی )

برهنگی ? بیماری عصر ماست ? به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش

را برای تو عریان ساخته است . . .

(قسمتی از نامه چارلی چاپلین به دخترش )

به جای اینکه به دنبال سعادت باشیم ، خالق سعادت باشیم . . .

 

غرور کسی را که دوستش داری بشکن ، ولی دل کسی رو که دوست داری ، به خاطر غرورت نشکن