سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل پوچ

پیامک3

    نظر

در باغ دلم گرد جنون میریزی

سر سبزترین گیاه این جالیزی

از ساقه ی تو به اسمان خواهم رفت

ای دوست تو لوبیای  سحر امیزی !!

 

مرا هرجور خواهی در به در کن
جفایت رااز این هم بیشتر کن
بزن با عشق خود آتش به جانم
ولی آتش نشانی را خبر کن

 

کی دوست داره؟ هیچ کس
کی برات میمیره؟ هیچ کس
کی دیوونته؟ هیچ کس
کی عاشقته؟ هیچ کس
کی فدات میشه؟ هیچ کس
.
.
.
میدونی من کیم؟ همون هیچ کس

 

اگر می بینی اینقدر دوستت دارم... اگر می بینی فدات می شم... اگر می بینی تو دنیا با هیچ کس عوضت نمی کنم...
باور کن اکس خوردی تو توهمی!!!