سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل پوچ

پیامک 8

    نظر

یکی داشت یکی نداشت ،دریایی بود که اصلاآب نداشت ،روزی ماهیگیری با توری که اصلا گره نداشت رفت به دریایی که اصلا ماهی نداشت ،ماهی گرفت که اصلا سر نداشت ،انداخت تو قایقی که اصلا ته نداشت و رفت به ساحلی که اصلا شن و ماسه نداشت ،گر چه این داستان سرو ته نداشت ،اما ارزش سر کار گذاشتن شمارو داشت .

 

آخه چرا؟!
.

.

.

بگووو چرااااا؟!

.

.

.

آخه چرا تو که میدونی سر کاری میای پایین؟

 

خیاروهلو و سیب جلوی شماست. بین این 3 میوه کدام را انتخاب می کنید؟ (تمرکز کنید و جواب را در ذهن خود نگه دارید. حال ویژگیهای شخصیّت خود را مطابق جوابتان در بایین صفحه بیابید.) . . . جواب: اگر هلو را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که هلو دوست دارد! اگر سیب را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که سیب دوست دارد! اگر خیار را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که خیار دوست دارد

 

 

------ //////// \\\\\\\\
--------<( @ @ )>
--o00---------------00o--
ببخشید کلید نداشتم از دیوار اومدم.

به اشتیاق اولین دانه برف، به تحمل آخرین برگ پاییز، به گرمای تن خورشید و به 
زیبایی آسمان شب قسم می خورم که سر کاری!

یک ترکی ازترکای ترکیه بنام ترکان روی ترک موتور یک تریاکی،با ترکه میزنه به ترکه و توی تراکم ترافیک میخورن به تیرک و کله ترکه ترک میخوره و موتورش میترکه ومتروکه میشه.ناچاربایک تروکی توی تاریکی اونو ترک میکنه و میره کنارروداترک تارک دنیا میشه