سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل پوچ

آنان که دنیا را باچشمی دیگر می بینند

شخصی محموله ای از پارچه های گران قیمت را –که به امام جواد علیه السلام تعلق داشت- برای آن حضرت می برد، در بین راه همه آنها را دزد برد. این خبر که به امام رسید در نامه ای به آن شخص چنین نوشت : جان واموال همه از بخشش های گوارای خداوند وعاربه های او در نزد ما هستند که هر اندازه از آنها را که او صلاح بداند، در شادی وخوشیهای خود مورد استفاده قرار میدهیم، وهر مقدار را که خودش بخواهد وصلاح بداند از ما می گیرد، در برابر آن به ما پاداش میدهد.

آنکه جزع و نابردباریش بر صبر وبردباری او غالب آید مزد وپاداشش نابود خواهد شد و ما از این امر به خدا پناه میبریم.(1) بهترین مال آن است که با آن (وظیفه) واجب انجام شود.(امام علی علیه السلام)(2)

پی نوشتها:1-تحف العقول ص 456        2- غررالحکم ص 367

منبع : جلوه های تقوا،ج 3،محمد حسن حائری یزدی.